Publicaties en activiteiten
2019

2018

2017

 • M.R. Hebly & E.S. Engelhard, ‘Besluit vergoeding affectieschade’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2017-10, p. 303-305. 
 • M.R. Hebly, ‘Geen beweging in het verjaringsregime voor mesothelioomclaims’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2017-7, p. 220-230.
 • M.R. Hebly, case note Hoge Raad 23 December 2016, ECLI:NL:HR:2016:2988, Jurisprudentie Aansprakelijkheid JA 2017/25 (Verjaring, toekomstige schade, vaststellingsovereenkomst, voorbehoud).
 • M.R. Hebly, case note Hoge Raad HR 10 February 2017, ECLI:NL:HR:2017:208, Jurisprudentie Aansprakelijkheid JA 2017/56 (Abstracte schadevaststelling, schadebegroting, total loss).
 • M.R. Hebly, case note Hof ’s-Hertogenbosch 21 February 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:584, Jurisprudentie Aansprakelijkheid JA 2017/58 (Verjaring, doorbreking, verborgen schade).

2016

2015

2014

2013

2010

2008

 • M.R. Hebly, ‘Ook Gods wil kent verbod op willekeur’, annotation to judgment ECLI:NL:GHAMS:2007:BB0057 (Roest v. Hoornbeeck), www.internetrechtspraak.nl, p. 5.

PRESENTATIES

 • ‘Tort law and the law of damages (introduction)’, 7 February 2018, Behavioural Approaches to Private Law, Erasmus University College, Rotterdam.
 • ‘Een ‘gratis’ telefoon of een transparante markt voor mobiele telefonie?’, 15 december 2017, Seminar Privaatrecht in Werking (master course Erasmus School of Law).
 • ‘Asbest, aansprakelijkheid en verjaring’, 18 september 2016, Minor Dood & Letsel (academic minor course on death and personal injury), Erasmus School of Law, Rotterdam.
 • ‘Tijdsaspecten van schadevaststelling’, 4 juli 2017, lunchlezing lecture Houthoff Buruma, Amsterdam. 
 • ‘Loss assessment and time’, Erasmus Graduate School of Law (EGSL) PhD lunch lecture, 15 February 2017.
 • ‘Tort law and the law of damages (introduction)’, 8 February 2017, Behavioural Approaches to Private Law, Erasmus University College, Rotterdam.
 • ‘De shockschadevordering en het strafproces’, Workshop Jaarcongres Vereniging voor de Sociaalwetenschappelijke bestudering van het Recht (VSR) 2017, 19 January 2017, Rotterdam.
 • ‘Schadebegroting en tijdsverloop’, 25 en 26 November 2016, preadviseur jaarvergadering Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland.
 • ‘Asbest, aansprakelijkheid en verjaring’, 6 October 2016, Minor Dood & Letsel (academic minor course on death and personal injury), Erasmus School of Law, Rotterdam.
 • ‘Tort law and the law of damages (introduction)’, 8 February 2016, Behavioural Approaches to Private Law, Erasmus University College, Rotterdam. 
 • ‘Asbest, aansprakelijkheid en verjaring’ (‘Asbestos, liability and prescription rules’), 12 October 2015, Minor Dood & Letsel (academic minor course on death and personal injury), Erasmus School of Law, Rotterdam.

 •  ‘Asbest, aansprakelijkheid en verjaring’ (‘Asbestos, liability and prescription rules’), 6 October 2014, Minor Dood & Letsel (academic minor course on death and personal injury), Erasmus School of Law, Rotterdam.
 • ‘Asbest, aansprakelijkheid en verjaring’, 20 March 2014, Promovenduslezing Molengraaff Dispuut, Utrecht.
 • ‘Workshop Civilologie: ervaringen van slachtoffers van strafbare feiten met het verhalen van hun schade’, 16 and 17 January 2014, VSR annual conference, Oegstgeest.

 

OVERIGE ACTIVITEITEN

 • Permanent annotator Jurisprudentie Aansprakelijkheid (JA), SDU Uitgevers, Den Haag (2015-...)
 • Secretarial support research programme Behavioural Approaches to Contract and Tort (BACT) 2015-2017
 • Chair of the PhD In Law Association Rotterdam (PILAR) 2015-2016
 • Editor/updater of the BJU PersonenSchade-Updates website/database (PS-Updates)
 • Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, editorial staff member (2018-...)
 • Letsel & Schade, member of the editorial board (2017-...)
 • Master thesis supervision (Erasmus School of Law)