Over MarnixMarnix Hebly (1987) is als universitair docent privaatrecht verbonden aan de sectie Burgerlijk recht van de Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij studeerde Rechtsgeleerdheid (BA) aan de Universiteit Utrecht en vervolgens Aansprakelijkheid en Verzekering (MA) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

 

In 2012 begon Marnix als docent bij de sectie Burgerlijk recht van de Erasmus School of Law te Rotterdam. In het collegejaar 2013-2014 werkte hij een jaar als docent privaatrecht bij het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht en als onderzoeker bij het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law. Sindsdien is hij weer verbonden aan de Erasmus School of Law, eerst in het kader van zijn promotieonderzoek (na toelating via de open ronde van de Erasmus Graduate School of Law) en thans als universitair docent.

 

In zijn onderzoek richt hij zich op het verbintenissenrecht, in het bijzonder op het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Marnix is (mede)auteur van diverse artikelen, annotaties en rapporten over onder meer verhaal van (personen)schade via het strafrecht en aansprakelijkheid voor gezondheidsschade door asbestblootstelling. Op 27 juni 2019 promoveerde Marnix op zijn proefschrift getiteld 'Schadevaststelling en tijd'.

 

Marnix is redacteur van het tijdschrift Jurisprudentie Aansprakelijkheid en van het tijdschrift Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S) en is daarnaast medewerker van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht.