Over MarnixMarnix Hebly (1987) is sinds begin 2012 werkzaam in het privaatrechtelijk onderwijs en onderzoek. Hij studeerde Rechtsgeleerdheid (BA) aan de Universiteit Utrecht en vervolgens Aansprakelijkheid en Verzekering (MA) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

 

In 2012 begon Marnix als docent bij de sectie Burgerlijk recht van de Erasmus School of Law te Rotterdam. In het collegejaar 2013-2014 werkte hij een jaar als docent privaatrecht bij het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht en als onderzoeker bij het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law. Op dit moment is hij weer verbonden aan de Erasmus School of Law in het kader van zijn promotieonderzoek, na toelating via de open ronde van de Erasmus Graduate School of Law

 

In zijn onderzoek richt hij zich op het verbintenissenrecht, in het bijzonder op het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Marnix is (mede)auteur van diverse artikelen, annotaties en rapporten over onder meer verhaal van (personen)schade via het strafrecht en aansprakelijkheid voor gezondheidsschade door asbestblootstelling. Zijn promotieonderzoek draagt de werktitel 'Schadevaststelling en tijd' en is gericht op het analyseren van de betekenis van tijd bij de vaststelling van voor vergoeding in aanmerking komende schade. 

 

Marnix is redacteur van het tijdschrift Jurisprudentie Aansprakelijkheid en van het tijdschrift Letsel & Schade en is daarnaast medewerker van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht.