Wettelijke rente over smartengeld

In mijn bijdrage 'Wettelijke rente over smartengeld wegens letsel. Pleidooi voor een consistent uitgangspunt' (Verkeersrecht 2019/182) bepleit ik dat de vaststelling van smartengeld wegens letsel steeds zou moeten geschieden naar het moment waarop de waardering plaatsvindt: de op dat moment bekende en verwachte feitelijke ontwikkelingen en de dan geldende billijkheidsmaatstaven zijn wat mij betreft beslissend, en vanaf dat moment moet de wettelijke rente over het vastgestelde bedrag lopen. Het artikel bouwt in sterke mate voort op mijn proefschrift.

 

Het artikel is te raadplegen via deze link.