Begroting van immateriële schade: over de betekenis van de duur van het lijden bij blijvend en bij dodelijk letsel

Onlangs schreef ik voor Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP) een artikel over de betekenis van de duur van het lijden bij begroting van immateriële schade in verband met blijvend letsel en wegens dodelijk letsel. Weliswaar is volgens de Hoge Raad de duur van het lijden een omstandigheid die de rechter bij de begroting van het smartengeld in het bijzonder dient mee te wegen, in de literatuur wordt opgemerkt dat de betekenis van deze factor niet steeds duidelijk is. Het artikel bouwt voort op mijn proefschrift (Schadevaststelling en tijd, Den Haag: Boom juridisch 2019), waarop ik op 27 juni jl. promoveerde.

 

Het stuk is direct open access beschikbaar via Boom juridisch.