Geen beweging in het verjaringsregime voor mesothelioomclaims

Zojuist verscheen mijn artikel in NTBR (2017/32) over de verjaring van asbestclaims en het recente arrest Van Otterloo/Maersk. Het gaat meer specifiek over de hanteerbaarheid van de gezichtspuntencatalogus uit het arrest Van Hese/De Schelde en de vraag of recente rechtspraak van het EHRM aanleiding geeft tot (enige) koerswijziging, nu de verjaring van schadevergoedingsvorderingen ter zake van ‘verborgen’ (personen)schade op gespannen voet kan staan met het recht op toegang tot de rechter.

 

In dit artikel ga ik nader in op dat spanningsveld en op de in de literatuur aangedragen suggesties ter verscherping van de gezichtspuntencatalogus. Ook wordt de wijze waarop de Hoge Raad de zaak zelf afdoet kritisch tegen het licht gehouden.

 

Online te lezen via https://lnkd.in/g_KfpS6